Gebruiksplan - kerkdiensten

Gebruiksplan bij kerkdiensten van NGK-Doorn e.o. vanaf 1 oktober 2020 Versie 201002

De Kerkenraad heeft besloten om ook in de huidige “corona”-periode zondagse kerkdiensten voor onze gemeente te organiseren. Uitgangspunt daarbij is dat de diensten door zoveel mogelijk gemeenteleden fysiek bijgewoond kunnen worden. De gemeenteleden kunnen elkaar dan weer, weliswaar onder strikte regels vanuit de overheid en het RIVM, ontmoeten. Om dit mogelijk te maken is dit gebruiksplan opgesteld. Een gebruiksplan dat voldoet aan de regelgeving van de overheid.

Algemeen

Dit Gebruiksplan wordt per mail aan de gemeente toegezonden
Dit Gebruiksplan wordt op de site www.ngk-doorn.nl   geplaatst.
Dit Gebruiksplan is op papier in de kerkzaal aanwezig.
Dit Gebruiksplan geldt voor de periode vanaf 1 oktober 2020 tot nader bericht hierover.

Op basis van regelgeving vanuit de overheid / RIVM of vanwege praktische omstandigheden kan dit plan aangepast worden.

Uitgangspositie

Volgens de huidige onderzoeken wordt het corona-virus vooral overgedragen via waterdruppels in de lucht, Ook kleine waterdruppels (aerosolen) kunnen overdracht bewerkstelligen.

Verder kan besmetting plaatsvinden via fysieke contacten.

We houden wekelijks op zondagochtend om 9.45u kerkdiensten voor de gemeente en voor gasten in de Koningshof met in acht neming van de nodige veiligheidsmaatregelen.

We willen een zo veilig mogelijke situatie realiseren om overdracht van het coronavirus te voorkomen.

In de Koningshof is een mechanische luchtafzuiging aanwezig. Deze afzuiging is van goede kwaliteit. (Bij 60 bezoekers op 1,5 m, in een dienst van 1 uur en zonder zingen is het besmettingsrisoco 0,1% en is het Reproductiegetal (R0) 0. )

Personen met gezondheidsklachten (ziek, verkouden,...) komen niet (incl. hun gezin) naar de kerk.

Van kwetsbare groepen / gemeenteleden vragen we om na te denken of het verstandig is de diensten bij te wonen. 

We vragen van de bezoekers om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de kerk te komen.  Indien u met de auto komt, vragen we om al op de parkeerplaats voldoende afstand van anderen te houden. 

De garderobe kan niet gebruikt worden. Eventuele jassen gaan mee en worden bewaard onder of op de zitplaatsen. 

Toiletgebruik moet tot een minimum beperkt worden en is voor eigen risico. 

Het toilet moet door de gebruiker zelf schoongemaakt worden. Schoonmaakmiddelen zijn beschikbaar.

In De Koningshof kunnen met in achtneming van het 1,5m regiem nu maximaal 30 personen (excl.medewerkers) op de beschikbare stoelen plaats nemen.

De stoelenrijen in De Koningshof worden op 1,5m afstand van elkaar geplaatst.

In de stoelenrijen moeten bezoekers per gezin de 1,5m in acht nemen.

 

Protocol voor de diensten in De Koningshof

Gemeenteleden en gasten kunnen zich vooraf aanmelden voor het bijwonen van een dienst.

Gemeenteleden ontvangen daarvoor (op maandag) een mail met een aanmeldingslink. Gasten vinden op de website www.ngk-doorn.nl een mailadres om zich aan te melden.

Kinderen voor crèche en clubs gaan vóór de dienst naar aparte zalen in De Koningshof en worden na de dienst daar weer opgehaald. De kinderen worden door de club / crèche leiding bij de ingang van de zalen ontvangen. De kinderen komen dus niet in de kerkzaal.

Bij het binnenkomen en bij het verlaten van de Koningshof is het advies: Draag een mondkapje.

De predikant kan door een ouderling en een diaken in de hal of in een aparte ruimte ontvangen worden.

Bij binnenkomst in De Koningshof:
-  zal gevraagd worden of u gezondheidsklachten hebt. 
-  zal de placeerder uw bezoek op de lijst met aanmeldingen aantekenen.
-  kunnen, indien er nog plaats is, niet-aangemelde bezoekers op de lijst met naam en telefoonnr. bijgeschreven worden.
-  wordt u verzocht om uw handen te desinfecteren met hier beschikbare desinfecterende handgel.
-  is, indien gewenst, een (niet medisch) mondkapje beschikbaar.                            

Gemeenteleden en gasten worden door placeerder(s)  een plaats gewezen.  Dit gebeurt in een vastgestelde volgorde.  Huishoudens (gezin)  mogen bij elkaar zitten.

Tussen de bezoekers / huishoudens worden in de rij minimaal 2 stoelen vrij gehouden.

Er wordt, behalve tussen gezinsleden, door eenieder de 1,5m afstand van elkaar in acht genomen, dit zowel tijdens het binnenkomen, tijdens het verblijf in de kerkzaal en ook bij vertrek uit de kerkzaal. De volgorde van vertrek uit de kerkzaal zal door de placeerder(s) aangegeven worden. 

De dienst zal opgenomen (gestreamd) worden. Via een link is de dienst online en ook later nog beschikbaar. In een mail ontvangt u op zaterdag de link om de dienst te kunnen volgen.

In de Kerkzaal wordt niet gezamenlijk gezongen

Orgel en piano mogen gebruikt worden.

Liederen kunnen door voorzangers gezongen worden. Zij moeten onderling een afstand van 1,5m aanhouden en zij moeten op 5m afstand van de bezoekers blijven.

Collecte: Bij de uitgang is een collectezak aanwezig. Voorkeur om via GIVT of per bank te betalen.

Nazorg

Om naderhand een “contactonderzoek” (bij een eventuele besmetting) mogelijk te maken wordt:
-   van bezoekers (en gasten) aan de dienst een emailadres en tel.nr.  gevraagd.
-   een presentielijst van de kinderen in de crèche en van de clubs gemaakt door de leiding.
- Deze gegevens zullen alleen voor een eventueel contactonderzoek gebruikt worden

Deze gegevens  worden na 4 weken vernietigd.