Kerkdiensten in de zomer

We zijn blij dat we vanaf 5 juli om 9.45u weer kerkdiensten kunnen houden in De Koningshof, Kerkplein 1 in Doorn.
Deze diensten zullen tevens opgenomen worden en online beschikbaar worden gesteld, zodat degenen die thuis moeten / willen blijven daar de kerkdienst kunnen volgen. 

De dienst is zowel live als later ook te bekijken en te beluisteren via ons Youtubekanaal

Bezoekers van deze diensten dienen zich vooraf, uiterlijk vrijdagavond, aan te melden. Dat aanmelden kan via een link die wekelijks aan de gemeenteleden wordt toegestuurd.
Ook gasten zijn welkom in onze diensten. U kunt zich met opgave van het aantal personen uiterlijk op vrijdagavond aanmelden via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor het organiseren van deze kerkdiensten is een Gebruiksplan opgesteld. Dit Gebruiksplan volgt hieronder.

Gebruiksplan bij kerkdiensten van NGK-Doorn e.o. in juli en augustus 2020 Versie 200701

De Kerkenraad heeft besloten om met ingang van 1 juli weer zondagse kerkdiensten voor onze gemeente te organiseren. Uitgangspunt daarbij is dat de diensten door zoveel mogelijk gemeenteleden fysiek bijgewoond kunnen worden. De gemeenteleden kunnen elkaar dan weer, weliswaar onder strikte regels vanuit de overheid en het RIVM, ontmoeten. Om dit mogelijk te maken is dit Gebruiksplan opgesteld. Een gebruiksplan dat voldoet aan de regelgeving van de overheid.

Algemeen

Dit Gebruiksplan geldt voor de periode juli en augustus 2020.
Op basis van regelgeving vanuit de overheid / RIVM of vanwege praktische omstandigheden kan dit plan aangepast worden.

Uitgangspositie

Volgens de huidige onderzoeken wordt het corona-virus vooral overgedragen via waterdruppels in de lucht, Ook kleine waterdruppels (aerosolen) kunnen overdracht bewerkstelligen. Verder kan besmetting plaatsvinden via fysieke contacten.

We houden vanaf 5 juli wekelijks op zondagochtend om 9.45u kerkdiensten voor de gemeente en gasten in de Koningshof met in acht neming van het 1,5m regiem.
We willen een zo veilig mogelijke situatie realiseren om overdracht van het coronavirus te voorkomen. In de Koningshof is een mechanische luchtafzuiging aanwezig.

Personen met gezondheidsklachten (ziek, verkouden,...) komen niet (incl. hun gezin) naar de kerk. Van kwetsbare groepen / gemeenteleden vragen we om na te denken of het verstandig is de diensten bij te wonen. We vragen van de bezoekers om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de kerk te komen.  Indien u met de auto komt, vragen we om al op de parkeerplaats voldoende afstand van anderen te houden. 

De garderobe kan niet gebruikt worden. Eventuele jassen gaan mee en worden bewaard onder de zitplaatsen. 
In de Kerkzaal wordt niet gezamenlijk gezongen. 
Toiletgebruik moet tot een minimum beperkt worden en is voor eigen risico. 
Het toilet moet door de gebruiker zelf schoongemaakt worden. Schoonmaakmiddelen zijn beschikbaar.

Voor crèche en kinder-activiteiten zijn zalen in de Koningshof beschikbaar.

Gebruik gebouw   De Koningshof

In De Koningshof kunnen met in achtneming van het 1,5m regiem ongeveer 60 personen op de beschikbare stoelen plaats nemen. De stoelenrijen in De Koningshof worden op 1,5m afstand van elkaar geplaatst.
In de stoelenrijen moeten bezoekers per gezin de 1,5m in acht nemen.

Onze dienst zal om 9.45u in dit gebouw beginnen.

Kinderen voor crèche en clubs gaan vóór de dienst naar aparte zalen in De Koningshof en worden na de dienst daar weer opgehaald. De kinderen worden door de club / crèche leiding bij de ingang van de zalen ontvangen. De kinderen komen dus niet in de kerkzaal.

De predikant kan door een ouderling en een diaken in de hal of in een aparte ruimte ontvangen worden.

Bij binnenkomst in De Koningshof:

-  Zal gevraagd worden of u gezondheidsklachten hebt. Per mail zal dat ook op zaterdag aan de gemeenteleden gevraagd worden, met het verzoek om in dat geval thuis te blijven.   
-  Voor gasten is een lijst aanwezig om naam en mailadres of telefoonnr. in te vullen.
-  wordt u verzocht om uw handen te desinfecteren met hier beschikbare desinfecterende handgel.
-  Indien gewenst is hier ook een (niet medisch) mondkapje beschikbaar.                            

Gemeenteleden en gasten worden door placeerder(s)  een plaats gewezen.  Dit gebeurt in een vastgestelde volgorde.  Huishoudens (gezin) mogen bij elkaar zitten.
Bij plaatsneming worden de lege plaatsen binnen 1,5m  (3 stoelen) “niet beschikbaar” gemaakt.

Er wordt, behalve tussen gezinsleden, door eenieder de 1,5m afstand van elkaar in acht genomen. Zowel tijdens het binnenkomen, tijdens het verblijf in de kerkzaal en ook bij vertrek uit de kerkzaal. De volgorde van vertrek uit de kerkzaal zal door de placeerder(s) aangegeven worden. 

De dienst zal opgenomen worden. Via streaming is de dienst online, via een link, beschikbaar. In een mail ontvangt u op zaterdag de link om de dienst online te kunnen volgen.

Orgel en piano mogen gebruikt worden.

Collecte: Bij de uitgang is een collectezak aanwezig. Voorkeur om via GIVT of per bank te betalen.

Nazorg
Om naderhand een “contactonderzoek” (bij een eventuele besmetting) mogelijk te maken wordt:
-   van bezoekers (en gasten) aan de dienst een emailadres en tel.nr.  gevraagd.
-   een presentielijst van de kinderen in de crèche en van de clubs gemaakt door de leiding.
Deze gegevens zullen alleen voor een eventueel contactonderzoek gebruikt worden. Deze gegevens  worden na 4 weken vernietigd.