Beth Moore Bijbelstudiegroep

Sinds het najaar 2012 komt er een groep vrouwen uit onze kerk samen die de studies volgen van Beth Moore. Zij is een Amerikaanse spreekster en schrijfster van veel Bijbelstudiemateriaal. Het verlangen van de schrijfster is om meer vrouwen mee te nemen in de zoektocht naar wie God werkelijk voor ons wil zijn. Een nabije God. En dat is ook het verlangen van de groep geworden.
De groep is zo enthousiast dat zij intussen aan de vierde studie bezig is. In oktober 2014 begon een nieuwe groep met de eerste studie "God op zijn Woord vertrouwen". En in september 2015 en 2016 zijn nieuwe groepen vrouwen met de studie begonnen. Er draaien inmiddels dus vier groepen. Een studie bevat 11 avonden die om de 2 weken plaats vinden. Hierin wordt het huiswerk besproken dat in die twee weken gemaakt is. Het huiswerk bestaat uit 5 lessen en het kijken van een video van een uur.