Full color family

In de loop van de jaren is onze gemeente, als gevolg van het vluchtelingenwerk, verrijkt met de aanwezigheid van vluchtelingen, sommigen (nog) wonend in het AZC Leersum, anderen hebben inmiddels een verblijfsvergunning en een woning in onze regio gekregen. Samen met en voor deze (voormalige) vluchtelingen vormen we de Full Color Family. Een veelkleurige groep mensen die door onderling contact en een bijeenkomst 1x per 14 dagen op vrijdagavond ervaart wat het betekent om samen één te zijn in onze Here Jezus Christus. 

De Full Colour Family komt tweewekelijks bij elkaar op vrijdagavond afwisselend bij Ineke Berger of Wouter de Bruijn. De avonden beginnen tussen 19.00 uur en 19.30 uur met koffie/thee.  De verdere invulling bestaat uit samen zingen, een Bijbelstudie, dankzegging en voorbede en gezellig napraten. 

Kom vooral een langs om dit mee te maken en elkaar beter te leren kennen.