Fernweh

Kent u dat? Een muziekstuk, geur of smaak die je direct jaren terugwerpt in de tijd, midden in een herinnering. Als het een positieve ervaring was kan een gevoel van melancholie ontstaan: een dromerige blik in je ogen, een vage glimlach om je mond. Een gelukservaring. Die herinnering koester je en je verlangt er naar om in dat moment terug te zijn, al is het maar voor even.

Het is een soort heimwee. Het woord ‘heimwee’ is ontleend aan de Duitse taal en betekent: verlangen naar huis, naar de vertrouwde situatie. De Deutsche Leute hebben ook een term die het tegenovergestelde weergeeft: ‘Fernweh’. Daarmee bedoelen ze het verlangen naar onbekende situaties en weerzin tegen het terug keren naar huis, naar de dagelijkse werkelijkheid. Bij het horen en zingen van “Er is een dag” (Opwekking 585) en “Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen” (Lied 114 LvdK) voel ik die fernweh sterk. Dan verlang ik enorm naar de dag dat de Here Jezus terug komt.

Maar niet alleen het horen en zingen van die liederen doet die fernweh opvlammen. Neem de dagelijkse nieuwsitems: veel ellende op de wereld, teveel situaties waar we zo machteloos tegenover staan. En de levensverhalen van de asielzoekers en daarbovenop hun jarenlange lijdensweg in gespannen afwachting op het besluit van de rechtbank: mogen ze hier in alle rust een nieuw leven opbouwen, of worden ze terug gestuurd naar hun land van herkomst, met alle gevolgen van dien? Of dichterbij in het leven van naasten: ziekte, werkloosheid, echtscheiding, bittere voogdijstrijd, depressie, eenzaamheid. Wat lijkt onze steun ontoereikend. En als we ons eigen leven af en toe eens kritisch beschouwen kan dat hier en daar ook somber stemmen. Op die momenten hebben we weinig oog voor alle zegeningen die God dagelijks geeft.

Rond kerst verrichtte God een groot wonder in mijn nabije omgeving. Iets wat niemand had verwacht. Een ontroerende wending in een anderszins hopeloze situatie. Een klein kijkje in de hemel? Wat een zegen! En ook het besef: wat snakken we er naar God vaker van zo dichtbij aan het werk te zien! We leven in een gebroken wereld: in de periode tussen de zondeval en de wederkomst . We geloven en vertrouwen dat God altijd bij ons is in de persoon van de Heilige Geest. Desondanks blijft die fernweh; kom spoedig Here Jezus! Wat zal dat een prachtige dag zijn!

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,  
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op hem lijken
en Jezus kennen zoals hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.

Amen, amen!

Iefke van Loon