Catechisaties

12 jaar en ouder
'Catechese' betekent eigenlijk gewoon 'onderwijs'. En in de kerk hebben we het dan specifiek over geloofsonderwijs. Dat heeft natuurlijk met leren te maken (leren over God, over de Bijbel, over Jezus), maar dat is zeker niet het enige waar het in onze catechisaties om draait. We willen jongeren niet alleen vertellen over God, maar ze ook stimuleren om zelf actief met hun geloof aan de slag te gaan. Daarbij vinden we ook het onderlinge contact en contact met andere gemeenteleden belangrijk.

In het seizoen 2017/2018 is vooral bij de oudere groepen een en ander veranderd. De jongeren van 12 jaar en ouder komen nu elke twee weken op dinsdagavond van 19.00 tot 20.15 uur bij elkaar voor een gezamenlijke bijeenkomst. We hopen hiermee het groepsgevoel van de jongeren te versterken en ze praktisch te laten ervaren hoeveel leeftijdsgenoten ze hebben met wie ze hun geloof kunnen delen.

Na een centrale inleiding gaan ze in vier groepen uit elkaar om door te praten of het thema op een andere manier te verwerken en om samen te bidden.

Door het jaar heen worden naast de reguliere leiding ook andere gemeenteleden ingeschakeld. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van avonden over specifieke thema's en in muzikale ondersteuning.

Groep 7 en 8 - Met de Bijbel aan de slag (10 - 12 jaar)
Deze groep komt op maandag in Leersum samen van 19.00-20.00 uur. Er wordt gebruik gemaakt van de methode 'Met de Bijbel aan de slag'. Samen praten over wat God deed met de mensen uit de Bijbel en wat hij met ons en voor ons wil, samen zingen en samen bidden zijn de kernelementen van deze avonden. Een interactief programma, met soms stukjes film of spel. 

Belijdenis
Naast de reguliere catechisaties wordt er ieder voor jaar een traject gestart voor jongeren en volwassenen die overwegen openbaar belijdenis van hun geloof af te leggen.