Kinderclubs en creche

Crèche en peuterclub (0-4 jaar)
Tijdens de ochtenddienst is er in de crècheruimte in de kelder opvang voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar. We spelen gezellig samen, kijken en/of luisteren naar een Bijbelverhaal en zingen of knutselen samen.

Kings Kids (groep 1 t/m 6 van de basisschool)
De club komt samen in een bovenzaaltje in de Koningshof. Hier ontmoeten de kinderen elkaar op een ontspannen wijzen en staan ze stil bij de Bijbel en maken ze samen met de leiding een vertaalslag naar hun leven van alledag. 
1) Groep 1 t/m 3: De kinderen gaan voor de preek naar hun eigen ruimte en komen tijdens de collecte weer terug in de dienst. Er wordt gewerkt met de serie "Parellessen" van Stichting Kinderwerk Timotheüs. Er worden verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament behandeld, er wordt gezongen er er worden werkjes gemaakt. 
2) Groep 4 t/m 6: Deze groep gaat ook voor de preek naar hun eigen ruimte en komt tijdens de collecte weer terug in de dienst. Er wordt gebruik gemaakt van bovengenoemde Parellessen. 

Club groep 7/8 van de basisschool
Eens in de 2 weken is er club voor de groepen 7/8 van de basisschool. De club komt bij elkaar in een zaaltje op de begane grond van de Koningshof. Tijdens de dienst wordt aangekondigd als er club is. Voor de preek gaan de kinderen naar hun eigen ruimte en tijdens de collecte komen de kinderen weer terug.