De zondagse kerkdienst

Onze gemeente komt iedere zondagmorgen bijeen. Centraal staat de Bijbellezing en uitleg daarvan in de preek, omgeven door lofprijzing en gebed en soms een persoonlijk getuigenis. Vaak is er een bijdrage voor de jongeren. Meestal zingen we uit het Liedboek van de Kerken en de Evangelische Liedbundel, maar soms ook uit andere bundels. Hierbij worden we begeleid door orgel en piano. Eenmaal per drie weken wordt de samenzang  ondersteund door onze eigen muziekgroep. Tenslotte houden we op de diverse momenten van het kerkelijk jaar (Kerst, Goede vrijdag, Pasen, Pinksteren, etc.) speciaal ingerichte diensten.

De kinderen gaan tijdens de dienst naar hun eigen samenkomst (zie kinderclubs en crèche).