Team Gemeenteprojecten

Op verschillende momenten in het jaar vinden gemeente-activiteiten plaats die meer dan één dienst omspannen (de Adventsperiode, de lijdenstijd, andere themaprojecten). Team Gemeenteprojecten heeft een organiserende rol bij deze projecten en zorgt voor afstemming met andere raden en commissies. 

Vluchtelingencommissie

De vluchtelingencommissie zorgt voor opvang aan vluchtelingen, die christen zijn of in het geloof geïnteresseerd zijn. We maken het mogelijk dat asielzoekers onze diensten bezoeken en indien gewenst vertaling krijgen in Frans en Engels. Tevens willen we praktische hulp bieden aan vluchtelingen in het AZC Leersum. Dit doen we in samenwerking met het Platform Vrijwilligers voor Asielzoekers, waarin kerken en christen op de Heuvelrug participeren, die actief zijn op het AZC Leersum.

 

Commissie Zending en Hulpverlening (CZH)

Het zendingsterrein van onze gemeente is het Nqutu district in Zuid Afrika. Dit wordt ingevuld doordat wij lid zijn van de Zendingsvereniging Nqutu (NGZN) en doordat wij steun biedende kerk zijn van het hulpverleningswerk van Sizanani.

 

Team kerkdiensten

Team kerkdiensten zorgt voor de werving van gastpredikanten en afstemming van de liturgie en eventuele ondersteuning van de gastpredikant in deze zaken.