Team kerkdiensten

Team kerkdiensten zorgt voor de werving van gastpredikanten en afstemming van de liturgie en eventuele ondersteuning van de gastpredikant in deze zaken.