Vluchtelingencommissie

De vluchtelingencommissie zorgt voor opvang aan vluchtelingen, die christen zijn of in het geloof geïnteresseerd zijn. We maken het mogelijk dat asielzoekers onze diensten bezoeken en indien gewenst vertaling krijgen in Frans en Engels. Tevens willen we praktische hulp bieden aan vluchtelingen in het AZC Leersum. Dit doen we in samenwerking met het Platform Vrijwilligers voor Asielzoekers, waarin kerken en christen op de Heuvelrug participeren, die actief zijn op het AZC Leersum.