Team Gemeenteprojecten

Op verschillende momenten in het jaar vinden gemeente-activiteiten plaats die meer dan één dienst omspannen (de Adventsperiode, de lijdenstijd, andere themaprojecten). Team Gemeenteprojecten heeft een organiserende rol bij deze projecten en zorgt voor afstemming met andere raden en commissies.