Diaconie

Diakonia staat voor het Griekse woord: dienst. Alle 'diensten' die de opbouw van de gemeente raken, heten diakonia zoals bijvoorbeeld dienst van het Woord, dienst van het offer en dienst der gebeden. Over de dienst van barmhartigheid leren wij uit de Bijbel dat deze voortvloeit uit de liefde van Christus. Hijzelf gaf ons het grote voorbeeld om te dienen; Zijn hele levenswerk was diakonia. Hij roept ons allen - jong en oud - op hetzelfde te doen. Zo mocht binnen de eerste christelijke gemeente, zoals we dat lezen in Handelingen, niemand in haar midden gebrek lijden.  Binnen de gemeente van Christus, maar ook zeker daarbuiten, mag niemand ongetroost leven onder de druk van ziekte, armoede, verdriet, eenzaamheid of vervolging. Als diaconie zijn we daarvoor verantwoordelijk en hebben we de taak om alle gemeenteleden tot dat dienstbetoon toe te rusten en te stimuleren.

De diaconie is o.a. ook betrokken bij Stichting TIMON en opereert niet alleen binnen de gemeente maar ook op lokaal niveau binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Postadres: Diaconie NGK Doorn. Per adres: Kerkplein 1, 3941 HV Doorn, diaconie[at]ngk-doorn.nl