Jeugdraad

Als gemeente willen we onze kinderen en jongeren van 0-21 jaar op een ongedwongen en eigentijdse manier leren:

- wat geloven is;
- wie God, Jezus en de Heilige Geest voor hen is;
- wat Jezus heeft gedaan en doet voor hen;
- wat dit betekent voor hun dagelijkse leven;
- samen met andere kinderen, jongeren en ouderen.

De jeugdraad heeft als doel om al het jeugdwerk binnen onze gemeente beleidsmatig vorm te geven en de uitvoering hiervan te organiseren en realiseren. De jeugdraad ondersteunt hierbij de jeugdclubleiders, motiveert en inspireert hen bij de uitvoering van hun taken.

Daarnaast zorgt de jeugdraad ook voor het jongerenpastoraat (16 t/m 20 jaar). Hiermee hopen we met de jongeren te werken aan vriendschap, vertrouwen en kennis met als doel de jongeren voor te bereiden op een zelfstandig geloven. Juist ook vanwege hun pastorale verantwoordelijkheid zijn de leden van de jeugdraad, net als ambtsdragers, in een kerkdienst bevestigd in hun functie met handoplegging en Gods zegen.