Privacyverklaring

Voor de Nederlands Gereformeerde kerk te Doorn e.o. is privacy van groot belang  Onze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens binnen de kerkelijke gemeente. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.