Hoe is onze wereld ontstaan? De één heeft op school het antwoord van de wetenschap meegekregen: alles is ontstaan door een geleidelijke ontwikkeling van oerknal tot nu. De ander heeft op school het antwoord van de Bijbel geleerd: God heeft alles geschapen in zes dagen. Wat moeten we met die verschillende antwoorden beginnen? Daarover gaat de dienst die voor en door jongeren wordt georganiseerd. De muziekgroep zal het zingen begeleiden. Ds. Frans zal over het thema spreken. Iedereen, jong en oud, is welkom (inschrijven is nog wel nodig).