De kerk heeft al eeuwenlang de gewoonte om de 40 dagen voorafgaand aan Pasen te gebruiken om zich voor te bereiden op dat grote feest. 

We gebruiken daar meestal een hulpmiddel bij. Dit jaar kozen we voor de veertigdagenkalender van Tearfund. Deze kalender heeft voor elke dag een tekst uit de bijbel en ter inspiratie iets om over na te denken of een handvat om iets concreets te gaan doen.

Aan het einde van elke week praten we met iedereen die dat wil in een online bijeenkomst  over wat we ons aansprak of juist niet.

Erg waardevol om zo samen op weg te gaan naar Pasen.