In de stille week zenden we via kerkdienst gemist van maandag t/m donderdag om 19.30u een avondgebed uit.  Iedere avond een verstild moment van ongeveer 30 minuten met mooie liederen, een psalm- en evangelielezing, een gebed.  

Ook zal iedere avond de paaskaars aangestoken worden. U bent van harte uitgenodigd om in verbondenheid met elkaar ook in uw (huis)kamer een kaars te ontsteken.  

We zien er naar uit om in deze bijzondere tijd met elkaar toe te leven naar De Opstandingsdag, De Dag van het verrassende nieuwe Leven!

Aan deze avondgebeden werken leden van de NGK Doorn en de GKv Driebergen mee.