Op 7 november a.s. hopen we de bevestigings- en intrededienst van onze nieuwe predikant, ds. Frans Wisselink, te houden. Deze zal plaatsvinden in de Maartenskerk in Doorn en om 15.00 uur beginnen.

In een feestelijke dienst willen we Frans en Lia namens onze beide kerken hartelijk welkom heten. En God vragen om hen samen met ons een goede en vruchtbare tijd te geven.

We zien verder uit naar een goede samenwerking met de kerken in onze regio en met de burgerlijke overheid.

Theo Prins, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Driebergen

Ab Berger, Nederlands Gereformeerde kerk te Doorn