Het jaarthema voor het seizoen 2022-2023 is: “Wandelen met God”.
Iedere eerste zondag van de maand wordt vanaf september een thema zondag.
In deze dienst wordt door ds Frans Wisselink een onderwerp ingeleid. Aansluitend aan de
dienst of in de week erna praten we in wijkbijeenkomsten door over dit onderwerp.
Als handleiding gebruiken we hiervoor het praktische bezinningsboekje “Ga met God” van
ds Gerrit Gunnink.
Voor ieder gemeentelid is er een boekje beschikbaar. Het kan gebruikt worden voor
persoonlijke Bijbelstudie en in de huiskring.
Elk thema kent 7 uitwerkingen, waarvan er 1 behandeld wordt in de kerkdienst. De
overige 6 uitwerkingen zijn bedoeld voor persoonlijke en/of gezin-Bijbelstudie.
De thema’s zijn:

04-09-2022 Routeverkenning (Kolossenzen 2:6-7)
06-11-2022 De bidkapel in (Psalm 4:9)
04-12-2022 Samen op reis (Hebreeën 10:25)
08-01-2023 Achter Jezus aan (Johannes 5:7a)
12-02-2023 De pelgrimsbaan (Matteüs 6:25,33)
05-03-2023 Op naar de eindbestemming (Openbaring 19:7,8)