Oecumenische viering zondag 16 januari Doorn

“Licht in het duister”, deze woorden staan centraal in de jaarlijkse oecumenische viering vanuit de Raad van Kerken Doorn op zondag 16 januari 2022. De woorden zijn ontleend aan het bekende verhaal uit Matteus 2 over de magiërs uit het Oosten die een bijzondere ster zagen en deze volgden. Als thema passen deze woorden zeker in deze tijd van een wereldwijde coronapandemie met grote economische, politieke en sociale gevolgen. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht van de wereld is.

De dienst staat in het teken van de Week van gebed voor de eenheid van christenen en wil uitdrukking geven aan het verlangen naar eenheid en samenwerking als christelijke geloofsgemeenschappen in Doorn. Ook voor kinderen is er speciale aandacht in deze viering.

Van harte nodigt de Raad van Kerken Doorn iedereen uit voor deze gezamenlijke viering in het teken van die eenheid.

Datum: zondag 16 januari 2022

Plaats: online (kerkdienst gemist).

Tijd: 10:30 uur