De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Je kunt met vragen of problemen contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de NGK Doorn (vertrouwenspersoon@ngk-doorn.nl; tel. 0681014664). Daarnaast kun je terecht bij het Het Meldpunt (https://meldpuntmisbruik.nl/contact/), ook als je liever anoniem je verhaal kwijt wilt.

Onze kerk hanteert het beleid van de landelijke (NGK) commissie “Meldpunt seksueel misbruik” (https://ngk.nl/werkvelden/pastoraat/seksueel-misbruik/).

Belangrijke regelingen hierbij zijn o.a. een gedragscode, klachtenregeling en een handreiking voor kerkenraad en kerkelijke werkers. Daarnaast organiseren we voor kerkelijke vrijwilligers (catecheten, clubleiding, jeugdwerkers) regelmatig een toerusting. In meerdere kerken is het gebruikelijk om voor vrijwilligers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen, zo ook in onze gemeente.

Over het meldpunt

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) is als een onafhankelijke stichting opgericht door de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken. Het Meldpunt opereert los van de kerken en heeft geen formele binding met de kerkgenootschappen. Inhoudelijk is zij geen verantwoording schuldig aan genoemde kerkgenootschappen. Iedereen die zich meldt bij het Meldpunt kan er zeker van zijn dat zijn / haar gegevens veilig zijn.