De maatregelen om de overdracht van het coronavirus tegen te gaan zijn op de kerkenraad van 10 november herzien. Voor onze kerkdienst betekend dat we u persoonlijk welkom kunnen heten in onze kerkzaal met een aantal aandachtspunten. Onze gemeente volgt de adviezen die het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft uitgebracht, na overleg met de minister.

Opnieuw vooraf aanmelden voor het bijwonen van onze kerkdiensten

Iedereen moet zich vooraf aanmelden, zo kunnen we het aantal personen in de kerkzaal beheersbaar houden. Gemeenteleden ontvangen wekelijks via email een link naar een formulier om zich aan te melden. Ook gasten zijn van harte welkom om onze kerkdienst in de kerkzaal bij te wonen, meld je dan aan via aanmelden@ngk-doorn.nl. Je ontvangt een reactie daarin wordt expliciet aangegeven of plaatsen zijn gereserveerd, of dat het wellicht niet mogelijk is om de dienst fysiek bij te wonen.

Lees meer over deze en alle andere maatregelen op Onze kerkdiensten bijwonen