We zijn zeer verheugd, de kerkenraden van de NGK Doorn e.o. en van de Bron, GKV Driebergen Rijsenburg, hebben op 29 januari 2022 van harte uitgesproken samen één gemeente te willen vormen.

Het verlangen om samen te gaan is gevoed door de wederzijdse erkenning in januari 2017. Sindsdien hebben we de tijd genomen om elkaar verder te leren kennen en om groeienderwijs allerlei dingen samen te organiseren. De gezamenlijke bevestiging van ds. Frans Wisselink is één van de verschillende vormen waarin we elkaar hebben gevonden.

Beide kerkenraden zullen regelmatig bij elkaar komen om afspraken te maken over het proces tot eenwording, er moet nog heel veel afgesproken en geregeld worden.

Wij danken God dat we deze stappen mogen zetten en we bidden om Zijn
leiding in dit proces van samen gaan.

Namens de kerkenraad NGK Doorn e.o. en de kerkenraad van de GKV Driebergen-Rijsenburg.