Wij zijn een hartelijke en gastvrije gemeente van ca. 240 leden op de Utrechtse Heuvelrug. In onze gemeente staat de Bijbel centraal. Onder leiding van de Heilige Geest willen wij als christenen in deze wereld staan door de boodschap van het Evangelie op eigentijdse wijze te vieren en door te geven. Niet alleen op zondag, maar iedere dag, willen wij als gemeente God eren en bewogen zijn met elkaar en met de mensen om ons heen.

Onze gemeente is een gemeente binnen het verband van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. Verbondenheid met medechristenen in andere kerkgemeenschappen vinden we belangrijk.

Kerkenraad

Onze gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, die bestaat uit de voorzitter, de scriba, 4 ouderlingen en drie diakenen. De aandachtsgebieden van de kerkenraad zijn als volgt:

  • Vieringen
  • Gemeentezorg
  • Missionair
  • Jeugd
  • Opbouw
  • Beheer

Predikant: Ds. Frans Wisselink (predikant@ngk-doorn.nl)

De scriba van de kerkenraad is Karen van Houwelingen (scriba.ngkdoorn@gmail.com)

Indrukken van onze gemeente

Ik vind de ontmoeting met vriendelijke mensen fijn.

— Ansje