Na ongeveer vier maanden is weer een Youth Alfa ten einde gekomen. Samen met de jeugd van de NGK Doorn is er weer nagedacht over belangrijke maar ook moeilijke onderwerpen binnen het geloof. Met een groep van 10 jongeren en 4 leiders zijn onderwerpen als de bijbel, bidden en de heilige geest weer naar boven gehaald. 

Dit keer verliep het natuurlijk wat anders door het COVID-19 virus. Helaas konden hierdoor de bijeenkomsten niet fysiek plaatsvinden. Ook gewoontes zoals het gezamenlijk eten konden niet meer doorgaan. Toch maakte dit niet uit voor de cursus om gewoon door te gaan en het nog steeds gezellig te hebben tijdens de avonden. Om de eerste avond toch traditioneel te starten werd er voor de eerste bijeenkomst pizza rondgebracht bij iedereen. Daarnaast kon ook een kerstpakket niet vergeten worden en werden er nog andere lekkernijen bezorgd om de thema’s van de avonden wat meer beeld te geven.

Aan het begin van elke avond verzamelden de jongeren eerst in een gezamenlijke onlineruimte en splitsten vervolgens op in 2 groepen voor een gezellig openingsspel. Na het spel kwam iedereen dan weer terug om een aflevering te kijken van de Youth Alfa serie waarin het onderwerp van de avond werd geïntroduceerd. Tijdens de video werden er een aantal vragen gesteld waar de jeugd dan op kon antwoorden via de chat. Na de video splitsten de groepen weer op om met elkaar in discussie te gaan over de video en het onderwerp. 

Eind februari heeft de laatste avond plaatsgevonden en is de cursus nu geëindigd. Helaas heeft er geen fysiek weekend plaatsgevonden en ziet een toekomstige overnachting met elkaar er ook somber uit. Toch is het idee voor een barbecue reünie nog niet uit het raam en hopen we elkaar toch nog een keer fysiek te ontmoeten.

Stijn van der Graaf