NGK Doorn is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Dat betekent dat ieder die een bedrag schenkt aan NGK Doorn, dit als gift mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvanger vrijgesteld van schenkbelasting. De Nederlands Gereformeerde Kerk Doorn heeft een eigen fiscaal identificatienummer: RSIN 824168057.

NGK Doorn is transparant over bestuur, beloning en doel. Informatie is hierover is vinden.