12 jaar en ouder

We vinden het belangrijk dat de jongeren leren over God, de Bijbel en over Jezus. We willen jongeren niet alleen vertellen over God, maar ze ook stimuleren om zelf actief met hun geloof aan de slag te gaan. Daarbij vinden we ook het onderlinge contact en contact met andere gemeenteleden belangrijk.
De jongeren komen 1x in de twee weken samen. Ieder jaar wordt er een weekend georganiseerd met sport, spel, goede gesprekken en een hoop gezelligheid.

Youth Alpha

Het is ook mogelijk om mee te doen aan de Youth Alpha. In deze cursus special gericht op de jongeren ga je in tien meetings op zoek naar antwoorden. Je eet gezellig samen. Daarna luister je naar een kort, inspirerend verhaal en praat je daar met z’n allen over door. Wil je meedoen? Meld je dan bij de voorzitter of scriba.

Belijdenis

Naast de reguliere catechisaties wordt er ieder voor jaar een traject gestart voor jongeren en volwassenen die overwegen openbaar belijdenis van hun geloof af te leggen.