Voor de Nederlands Gereformeerde kerk te Doorn e.o. is privacy van groot belang Onze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens binnen de kerkelijke gemeente. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Je leest in deze verklaring welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Op deze website gebruiken we beeldmateriaal. We hebben iedereen expliciet gevraagd om toestemming te geven of zij herkenbaar in beeld mogen worden gebracht op onze website. Voor de foto’s op deze website geldt dat ze niet buiten deze website gebruikt mogen worden.

Als je een vraag hebt over beeldmateriaal of over onze privacyverklaring, neem dan contact op met onze scriba, scriba [@] ngk-doorn.nl