Op zondag 15 januari 2023, om 10.30 uur vindt de jaarlijkse oecumenische viering plaats in de Maartenskerk georganiseerd door de Raad van Kerken Doorn. De dienst staat in het teken van de Week van gebed voor de eenheid van christenen en wil uitdrukking geven aan het verlangen naar eenheid en samenwerking als christelijke geloofsgemeenschappen, ook in Doorn.

Het thema voor dit jaar is “Doe goed, zoek recht” ontleend aan het eerste hoofdstuk van Jesaja. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Daarbij speelt ook het slavernijverleden een rol.

Zoals gebruikelijk hebben alle bij de raad aangesloten geloofsgemeenschappen hun inbreng in deze oecumenische dienst en is er ook voor kinderen speciale aandacht tijdens de viering.

Van harte nodigt de Raad van Kerken Doorn iedereen uit voor deze gezamenlijke viering.